Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam vides, klimata un citu pārvaldības saistību uzraudzībai pārejas periodā (2021.-2024. gads)

Projekta Nr.: 23-00-A02001-000001

Projekta mērķis: Izpildīt uzdevumu par atbalsta pretendentu saimniecību kontroles pasākumiem uz vietas, lai pārliecinātos par Ministru kabineta noteikumu Nr. 197/2023 49. punktā minēto atbalsta pretendentu saistību izpildi un elektroniski iesniegt informāciju par kontroles rezultātiem Lauku atbalsta dienestā

Sasniedzamais rezultāts: Izstrādāta darba uzdevumam atbilstoša kontroles veidlapa, kuras saturs saskaņots ar Lauku atbalsta dienestu, un tā tiek aizpildīta kontroles laikā, kā arī tiek nodrošināti atbalsta pretendentu kontroles pasākumi uz vietas saimniecībās.

Projekta īstenošanas ilgums: 7 mēneši, 01.06.2023. - 31.12.2023.