Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam vides un lauku ainavas pasākumu uzraudzībai pārejas periodā (2021.-2024. gads)

Projekta Nr.: 21-00-A02001-000003

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus savstarpējās atbilstības un integrētās augu audzēšanas jomā, lai efektīvi un kvalitatīvi īstenotu Lauku attīstības programmu 2014.-2020. gadam un sekmētu programmas agrovides un klimata pasākumu administrēšanu pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumu efektīva un kvalitatīva īstenošana, atvieglojot Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumu administrēšanu Lauku atbalsta dienestam, un nodrošinātas pārbaudes savstarpējās atbilstības un integrētās augu audzēšanas sistēmas ietvaros.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, 01.04.2021. - 31.12.2024.