Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums:Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai pārejas periodā (2021.-2024. gads)

Projekta Nr.: 21-00-A02001-000001

Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pārvaldību, uzraudzību, novērtēšanu un informēšanu, lai nodrošinātu efektīvu  Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu pārejas periodā, kā arī nodrošināt gatavošanos Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanas periodam 2023.-2027. gadam

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta efektīva  Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošana pārejas periodā, kā arī nodrošināta gatavošanās Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanas periodam 2023.-2027. gadam

Projekta īstenošanas ilgums: 46 mēneši, 01.03.2021. - 31.12.2024.