Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Valsts Lauku tīkla (VLT) un sākot ar 2023. gadu Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) darbībai un rīcības programmas īstenošanai pārejas periodā (2021.-2024. gads)

Projekta Nr.: 21-00-A02002-000001

Projekta mērķis: Informēt plašāku sabiedrību un potenciālos atbalsta saņēmējus par lauku attīstības politiku un to finansēšanas iespējām, palielināt ieinteresēto personu līdzdalību lauku attīstības politikas īstenošanā, kā arī informēt sabiedrību par gatavošanos Kopējās lauksaimniecības politikas nākamajam plānošanas periodam, jaunajām atbalsta iespējām un atbalsta saņemšanas nosacījumu izmaiņām.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta Valsts lauku tīkla (VLT)/Valsts Kopējas lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) sekretariāta darbība, lai sekmētu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu, un atbalstīta VLT Rīcības programmas 2015.-2020. gadam/VKLPT Rīcības programmas 2023.–2027. gadam ikgadējā plāna aktivitāšu īstenošana, nodrošinot plašākai sabiedrībai, nevalstiskajam sektoram un uzņēmējiem informāciju par Eiropas Savienības atbalsta iespējām lauksaimniecības un lauku attīstības nozarē pārejas periodā, kā arī nākamajā plānošanas periodā.

Projekta īstenošanas ilgums: 44 mēneši, 01.05.2021. - 31.12.2024.