Zvejas veids

Ģeogrāfiskais apgabals

Laikposms

Atsauce

Laša vai taimiņa specializētā zveja

22.–31. apakšrajoni

no 1. jūnija līdz 15. septembrim

Regula Nr. 2019/1241, VIII pielikums

Plekste

26.–29. apakšrajoni uz dienvidiem no 59° 30′ N

No 15. februāra līdz 15. maijam

Regula Nr. 2019/1241, VIII pielikums

Akmeņplekste

25., 26. un 28. apakšrajoni uz dienvidiem no 56° 50′ N

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam

Regula Nr. 2019/1241, VIII pielikums

Jebkāda veida zvejas rīki

25. – 26. apakšrajoni

No 1. maija – 31. augustam

Regula Nr. 2022/2090, 7. pants

Taimiņa specializētā zveja ar Savienības zvejas kuģiem tālāk nekā četru jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijām

22.–32. apakšrajoni

No 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Regula Nr. 2022/2090, 10. pants

Zvejas veids

Laikposms

Atsauce

Akmeņplekstu specializētā zveja, to pārstrāde vai glabāšana uz kuģiem

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam piekrastē, bet pārējos teritoriālajos ūdeņos visu gadu

MK noteikumi Nr. 296, 16.2. punkts

Lucīšu specializētā zveja

Ar traļiem visu gadu, ar murdiem - no 1. novembra līdz 31. martam

MK noteikumi Nr. 296, 16.4. punkts

Zveja ar visu veidu zvejas rīkiem piekrastes ūdeņos, izņemot zveju ar zivju murdu, apaļo jūrasgrunduļu murdu, lucīšu murdu, akmeņplekstu tīkliem, reņģu specializēto zveju, kā arī zveju posmā no Ovīšu raga līdz Latvijas Republikas dienvidu robežai ar zivju tīkliem

no 16.aprīļa līdz 15.maijam

MK noteikumi Nr. 296, 16.5.2. punkts

Zveja ar visu veidu zvejas rīkiem piekrastes ūdeņos, izņemot:

  • plekstu specializēto zveju ar plekstu vadiem,
  • zveju ar zivju tīkliem, kas nogremdēti uz grunts, un akmeņplekstu tīkliem, kuru augstums nepārsniedz trīs metrus, zvejojot vietās, kas dziļākas par pieciem metriem, piekrastes ūdeņu joslā no Kolkas raga līdz Latvijas Republikas dienvidu robežai,
  • reņģu specializēto zveju ar reņģu tīkliem,
  • zveju ar zivju āķiem,
  • zveju ar reņģu stāvvadiem ar augšpusē vaļējiem krātiņiem,
  • zveju ar zivju murdu

no 1.oktobra līdz 15.novembrim

MK noteikumi Nr. 296, 16.5.3. punkts

Plekstu un akmeņplekstu specializētā zveja ar plekstu vadiem vietās, kuru dziļums nepārsniedz piecus metrus, – visu gadu, izņemot piekrastes ūdeņos, kas dziļāki par pieciem metriem, un dziļākos ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem Irbes jūras šaurumā uz rietumiem no līnijas, kas savieno Kolkasragu un tālāk Baltijas jūrā līdz Latvijas dienvidu robežai

Visu gadu

MK noteikumi Nr. 296, 16.7. punkts

Lašu un taimiņu specializētā zveja piekrastes ūdeņos ar dreifējošiem tīkliem un dreifējošām āķu jedām

Visu gadu

MK noteikumi Nr. 296, 16.8. punkts

Lašu un taimiņu specializētā zveja ar dreifējošiem un peldošiem noenkurotiem tīkliem un dreifējošām un noenkurotām āķu jedām aiz piekrastes ūdeņiem

Visu gadu

MK noteikumi Nr. 296, 17.6. punkts

Zveja ar zivju un plekstu vadiem Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, izņemot zveju ar ēsmas zivtiņu vadu

Visu gadu

MK noteikumi Nr. 296, 17.4. punkts

Reņģu zveja ar traļiem Rīgas jūras līcī

No 12.maija līdz 10.jūnijam. Zemkopības ministrija var mainīt šī aizlieguma sākuma datumu

MK noteikumi Nr. 296, 17.5. punkts