Valstu programmu tīklu veidošana un integrācija koksnes un inženierzinātņu jomā meža nozares pievienotās vērtības ķēdē (Wood Wisdom Net2)

Networking and integration of National Programmes in the Area of Wood material Science and Engineering in the Forest-Based Values chains
Skatīt vairāk

Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts

“Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (LIFE OrgBalt) (LIFE18CCM/LV/001158)
Skatīt vairāk