Vadlīnijas par terminu „bioloģisks”, „ekoloģisks” un vārda daļu „bio” un „eko” lietošanu uztura bagātinātāju marķējumā

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas un veterinārā dienestu un Patērētāju tiesību aizsardzības centru izstrādāja vadlīnijas par terminu „bioloģisks”, „ekoloģisks” un vārda daļu „bio” un „eko” lietošanu uztura bagātinātāju marķējumā.

Vadlīniju mērķis ir informēt ražotājus un izplatītājus par normatīvo aktu prasībām saistībā ar „bio” un „eko” lietošanu uztura bagātinātāju marķējumā, veicinot vienotas izpratnes ieviešanu par „bio” un „eko” lietošanu.