Pārskats par bioloģisko saimniecību (statistikas veidlapas)

Kultūraugu stādīšanas un izsējas optimālā biezība