Platones pagastā norisinās augsnes kartēšana

Platones pagastā norisinās augsnes kartēšana

Norway grants logoŠogad turpinās Zemkopības ministrijas īstenotais Norvēģijas finanšu instrumenta projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”,  kas ļauj atjaunot informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūt datus par oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem. 

 

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnieki pašlaik veic Latvijas augsnes kartēšanu Jelgavas novada Platones pagastā (aktivitātē “Uzticamas, valstij specifiskas augšņu informācijas pilnveidošana lauksaimniecības zemē”). Platones pagasts ir viena no divām projekta etalonteritorijām – Latviju raksturojošais līdzenums. 

 

Platones pagastā patlaban zinātnieki apseko 53 vēsturiskos augsnes dziļrakumus, kas iepriekš veikti pirms 30-40 gadiem. Kopumā apsekotā augsne atrodas apsaimniekotā lauksaimniecības zemē/aramzemē, tai ir dziļa un organiskajām vielām bagātīga aramkārta. Pirmie apsekojumi liecina, ka pagasta dienvidu daļā augsne ir veidojusies uz mālainiem, retāk putekļainiem nogulumiem. Augsnē bieži vērojamas arī glejošanās jeb ūdens pārbagātības pazīmes, kas liecina par lēnu ūdens iesūkšanos augsnē. Turpretī pagasta ziemeļu daļā biežāk ir sastopama smilšaināka augsne, kurā ir organiskajām vielām bagātīga virskārta, bet augsnes dziļākajos slāņos vērojamas minerālo elementu ieskalošanās pazīmes. 

 

Lauka darbi turpināsies un noslēgsies maijā, bet septembrī un oktobrī izpēte notiks papildu vietās Platones pagastā, lai iegūtu informāciju arī par vēsturiskajos punktos neaprakstīto augsni.

 

Zemkopības ministrija, kas ir projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) atbildīgā partnere, un visi projektā iesaistītie ir ļoti pateicīgi zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem par atsaucību, atbalstu un palīdzību augsnes kartēšanā! 

 

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes realizējamā aktivitāte “Uzticamas, valstij specifiskas augšņu informācijas pilnveidošana lauksaimniecības zemē” ir daļa no Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI). Latvijas augsnes izpēte ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim. 

 

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienests 

 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 

 

Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

____________________
Mediju kontaktiem: 
Rūta Rudzīte 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    17.05.2022