Vakances

Vecākais referents

Meža resursu pārvaldības departamenta, Mežsaimniecības daļas vecākā referenta (ierēdņa) amats (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikšanās līdz: 19.01.2020

Mežzinis

Zemgales virsmežniecības Tukuma nodaļas Zemītes apgaitas mežziņa amats (uz noteiktu laiku)

Pieteikšanās līdz: 19.01.2020

Mežzinis

Rīgas reģionālās virsmežniecības Madlienas nodaļas Mazozolu apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 19.01.2020

Inženieris

Austrumlatgales virsmežniecības inženiera (medību jautājumos) amats (uz noteiktu laiku).

Pieteikšanās līdz: 19.01.2020

Mežzinis

Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas nodaļas Aulejas apgaita mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 19.01.2020

“Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes locekļa/-es amats

“Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes locekļa/-es amatu

Pieteikšanās līdz: 24.01.2020

Mežzinis

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas nodaļas Kārķu apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.01.2020

Mežzinis

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Rūjienas nodaļas Jeru apgaitas mežziņa amatu

Pieteikšanās līdz: 25.01.2020

Mežzinis

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Rūjienas nodaļas Rūjienas apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.01.2020