Vakances

Projekta vadītājs ERAF finansētā projektā Nr.2.2.1.1/20/I/003

Projekta vadītājs ERAF finansētā projektā Nr.2.2.1.1/20/I/003

Pieteikšanās līdz: 22.10.2021

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Viļakas nodaļas (Kupravas apgaita) mežziņa amats uz nenoteiktu laiku.

Pieteikšanās līdz: 31.10.2021

Vecākais referents

Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākā referenta amats (uz noteiktu laiku)

Pieteikšanās līdz: 31.10.2021

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Viļakas nodaļas (Žīguru apgaita) mežziņa amats uz nenoteiktu laiku.

Pieteikšanās līdz: 31.10.2021

Mežzinis

Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas (Aknīstes apgaita) mežziņa amats uz nenoteiktu laiku.

Pieteikšanās līdz: 31.10.2021

Vecākais referents

Vecākais referents

Pieteikšanās līdz: 06.11.2021