Mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākums ir ne vien rūpēties par dzīvnieka veselību un labturību, bet arī nodrošināt, lai suns ir apzīmēts...

Publicēts: 01.07.2022

2021. gada 30. septembrī notiks Zemkopības ministrijas organizēta starptautiska videokonference “Slaucamo govju labturības uzlabojumi - ilgstspējīgas lauksaimniecības prakses attīstībai nākotnē ”

Videokonference tiek organizēta sadarbībā ar Baltijas Dzīvnieku labturības tīklu (Baltic Animal Welfare Network).    Videokonferences ietvaros lektori no Norvēģijas, Latvijas, Zviedrijas un Somijas...

Publicēts: 21.06.2021

Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"

Konference

Antimikrobiālā rezistence (AMR) ir viena no būtiskākajām sabiedrības veselības problēmām visā pasaulē, jo AMR attīstība rada ne tikai smagas sekas cilvēku un dzīvnieku veselībai un dzīvībai, bet ir...

Publicēts: 22.11.2018

Informācija dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu

Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākums ir: - savlaicīgi ziņot veterinārārstam par dzīvnieku saslimšanu, lai dzīvniekiem sniegtu savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi un novērstu dzīvnieku...

Publicēts: 17.03.2014

Izskatīti piesardzības pasākumi pret Āfrikas cūku mēri (ĀCM) [preses relīze]

Otrdien, 4. februārī, valdība izskatīja Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu par piesardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri (ĀCM) un priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai nepieļautu tā...

Publicēts: 19.02.2014