Zemkopības ministrija aicina organizācijas iesaistīties Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes darbā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.622 “Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums” 10.punktā noteikto, Zemkopības ministrija aicina...

Publicēts: 22.02.2021

Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"

Konference

Antimikrobiālā rezistence (AMR) ir viena no būtiskākajām sabiedrības veselības problēmām visā pasaulē, jo AMR attīstība rada ne tikai smagas sekas cilvēku un dzīvnieku veselībai un dzīvībai, bet ir...

Publicēts: 22.11.2018

Būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība

Būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība

  Sākot ar 2018. gada 1. jūliju, Latvijā būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība visos bioprodukta aprites posmos.    To paredz valdības sēdē 2017. gada 14. novembrī apstiprinātie...

Publicēts: 04.12.2017

Obligātā suņu reģistrācija

Obligātā suņu reģistrācija

Detalizēta informācija ŠEIT  

Publicēts: 10.10.2016

Ar Zemkopības ministrijas atbalstu tapusi rokasgrāmata "Labas prakses rokasgrāmata dzīvnieku aizsardzībā kaušanas (nonāvēšanas) laikā"

Rokasgrāmata būs kā mācību līdzeklis dzīvnieku kopēju, dzinēju un kāvēju, kā arī dzīvnieku labturības inspektoru apmācībai kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai un zināšanu papildināšanai vai...

Publicēts: 31.07.2014