2024. gada 24. janvārī tika rīkota pirmā atjaunotā NEKP darba grupas sanāksme, kurā dalībnieki tika iepazīstināti:

  • ar NEKP aktualitātēm un laika grafiku (Klimata un enerģētikas ministrija);
  • ar pasākumiem, kas ir identificēti pētījumos un kas būtu nepieciešami, lai sasniegtu NEKP izvirzītos mērķus (Zemkopības ministrija)
  • ar iespējamajiem papildus pasākumiem un ZIZIMM sektorā īstenotajiem un īstenojamiem pētījumiem (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un LVMI “Silava”)

 

2024. gada 16. februārī tika rīkota otrā atjaunotā NEKP darba grupas sanāksme, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar:

  • Starptautisko finanšu institūciju finansējuma iespējām (Finanšu ministrija);
  • Kūdraugsnes aktualitāti lauksaimniecības zemēs un dalībnieku iesūtītajiem pasākumiem par kūdraugsni lauksaimniecības zemēs (Zemkopības ministrija);
  • Latvijas KLP Stratēģiskā plāna finansējumu vides un klimata pasākumiem (Zemkopības ministrija).

​​​​​​​

2024. gada 29. februārī tika rīkota trešā atjaunotā NEKP darba grupas sanāksme, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar:

  • LU prezentāciju par NEKP pasākumu ekonomiskās ietekmes modelēšanu un analīzi izmantojot vispārējā līdzsvara modeli;
  • ZM prezentāciju par NEKP darba grupas dalībnieku ieteikumiem mežu pasākumiem, kā arī potenciālajiem scenārijiem atjaunotajā NEKP.