Kā tiek rēķināts SA atbalsta samazinājums?

Ja tiek konstatēts, ka lauksaimnieks nav ievērojis OAP vai LLVN, tam tiks piemērots atbalsta daļējs vai pilnīgs samazinājums.

Ikvienu pārkāpumu vērtē pēc četriem pamatkritērijiem – aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētās neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos.

Konstatētais pārkāpums Atbalsta samazinājums, %
Maznozīmīgs pārkāpums Brīdinājums un ja pārkāpums novērsts – 0%
Konstatēta prasību neizpilde Pēc izvērtējuma - 1%, 3% vai 5%

Atkārtoti konstatēts pārkāpums

Atkārtotās konstatētās neatbilstības procentuālais samazinājums 1%, 3%, vai 5% x 3
Tīšs pārkāpums 20% līdz 100%

Par savstarpējās atbilstības prasību neievērošanu pirmajā gadā tiek piemērotas sankcijas samazinot atbalsta maksājumus 1 – 5% apmērā.

Savukārt trīs gadu laikā, atkārtoti (vairāk nekā vienu reizi) konstatējot lauksaimnieka nolaidības dēļ neievērotu to pašu prasību, piemēro samazinājumu līdz 15%. Ja ir sasniegti maksimālie 15 %, tad LAD informē attiecīgo lauksaimnieku, ka gadījumā, ja to pašu neatbilstību konstatēs vēlreiz, tad prasības neievērošanu uzskatīs par tīšu pārkāpumu un maksājums var tikt samazināts pat par 100%.

Vispārīgā gadījumā par tīšu pārkāpumu uzskata tādu pārkāpumu, kurš rada apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli zaudējumi vai papildu izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas.