Lai veicinātu augļu un dārzeņu nozares konkurētspēju un samazinātu ražotāju cenas, Eiropas Komisija sniedz atbalstu atzītām augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām.

Augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju pamatdarbība ir saistīta ar tās biedru piedāvājumu koncentrāciju un to produktu piedāvājumu tirgū, attiecībā, uz kuriem tai ir piešķirta atzīšana.

Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas ir juridiskas personas, kas, izveidotas ar mērķi, apvienojoties plānot ražošanu, veicināt savu saražoto produktu piedāvājuma koncentrēšanu, uzlabot šo produktu tirdzniecību un veicināt labas audzēšanas un atkritumu apsaimniekošanas praksi.

Programmas darbība Latvijā:

ES atbalsta shēma augļu un dārzeņu RO Latvijā darbojas kopš 2012. gada sākuma. Pašlaik Latvijā ir piecas atzītas ražotāju organizācijas, kuras apvieno 54 profesionālos augļu, ogu un dārzeņu audzētājus.

Latvijā atbalstu administrē Lauku atbalsta dienests:

Informācija par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atbalstu un pieteikšanās kārtību atbalstam utml. atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Ministrijas kontaktpersona:

Inese Ozola

Vecākā eksperte
Inese.Ozola [at] zm.gov.lv

Saistītie dokumenti: