Lai rastu iespēju atbalstīt tos augļu un dārzeņu audzētājus, kuri izmanto vidi saudzējošas audzēšanas tehnoloģijas, Zemkopības ministrija 2005.gadā iesniedza Eiropas Komisijai notifikāciju, kurā tika paredzēts minētajiem augļu un dārzeņu audzētājiem piešķirt valsts atbalstu. Pēc vairākkārtējām diskusijām un konsultācijām ar Eiropas Komisiju 2006.gada nogalē valsts atbalsts augļu un dārzeņu audzētājiem tika akceptēts.

Lai radītu tiesisko pamatu augļu un dārzeņu integrētai audzēšanai ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumi „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība”

Noteikumi nosaka audzēšanas un uzglabāšanas prasības tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas marķēt produkciju, apliecinot, ka tā ir izaudzēta pielietojot integrētās audzēšanas metodes. Normatīvajā dokumentā noteikta kārtība, kādā audzētājs, kurš vēlas audzēt produktus, izmantojot integrēto audzēšanas metodi, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), kā arī kārtība, kādā notiek šo audzētāju kontrole un produkcijas marķēšana. VAAD veic integrētās audzēšanas pārbaudi saimniecībās.

Audzētājam, kurš vēlas nodarboties ar augļu, ogu, dārzeņu un kartupeļu integrēto audzēšanu, līdz katra gada 22.maijam jāiesniedz iesniegums VAAD.

Aktualitātes

  • Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 6. pantu ir  izstrādātas 19 kultūraugu vadlīnijas integrētās augu aizsardzības ieviešanai Latvijā.