KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/963 (2021. gada 10. jūnijs)

ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429, (ES) 2016/1012 un (ES) 2019/6 piemērošanai attiecībā uz zirgu identifikāciju un reģistrāciju un izveido identifikācijas dokumentu paraugus attiecībā uz šiem dzīvniekiem
Skatīt vairāk

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/557 (2021. gada 29. janvāris)

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 attiecībā uz tās informācijas saturu un formātu, kas vajadzīga, lai varētu piemērot 112. panta 4. punktu un 115. panta 5. punktu, un kas jāiekļauj minētās regulas 8. panta 4. punktā minētajā
Skatīt vairāk

Īstenošanas regula (ES) 2021/963 nosaka:

  • zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas vienotu piemērošanu;
  • zirgu statusa “Paredzēts nokaušanai, lai lietotu pārtikā” vai “Izslēgts no nokaušanas lietošanai pārtikā” dokumentēšanu;
  • nosacījumus zootehniskajiem sertifikātiem zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem.

Regula nosaka prasību praktizējošam veterinārārstam pirms jebkuras zirgu dzimtas dzīvnieka ārstēšanas pārbaudīt tā statusu, kā arī zirga identifikācijas dokumenta aizpildīšanas un deklarācijas kārtību dažādos ārstēšanas gadījumos.

Regula nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku individuālā patstāvīgā un pagaidu identifikācijas dokumentu paraugus.

Deleģētā regula (ES) 2021/577 papildina Regulu 2021/963 attiecībā uz informāciju, kas jāaizpilda zirga individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā.

Ar shematisku Īstenošanas regulas (ES) 2021/963 un Deleģētās regulas (ES) 2021/577 prasību apskatu var iepazīties pievienotajā prezentācijā.