Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021 - 2027.gadam nepārtauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšanu veic atvasināta publiska persona “Agroresursu un ekonomikas institūts”