Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Medaļa

Zemkopības ministrs Armands Krauze svinīgā pasākumā par godu Latvijas 105. dzimšanas dienai pasniegs ZM apbalvojumus - Atzinības rakstus un medaļas “Par centību” nozares pārstāvjiem. Pasākums notiks ceturtdien, 16. novembrī, pulksten 12.00, ZM ēkas 2. stāva zālē.

ZM apbalvojumus piešķir par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. Tos piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos.

Ar ZM medaļu “Par centību” apbalvoti:

 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante Aina Kupcāne,
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Administrācijas personāla speciāliste Gunta Keiša,
 • Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības inženiere medību jautājumos Ilga Spule,
 • Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta Mežsaimniecības daļas vecākā referente Lilija Sudraba,
 • Valsts meža dienesta Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniece Inta Bukolde,
 • Igaunijas Republikas Lauku lietu ministrijas Starptautisko attiecību departamenta padomniece Janika Salev,
 • Gulbenes novada biedrības "Sateka" vadītāja Daiga Gargurne,
 • Lauksaimniecibas datu centra Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas  nodaļas vadītāja Tatjana Šlapina,
 • Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Programmu attīstības departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs Gatis Sniedziņš,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vecākais inspektors Māris Šaršūns,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību specialists Jānis Mergups-Kutraitis,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Ivars Spalviņš,
 • Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta direktora vietniece – Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas attīstības daļas vadītāja Gita Skābarniece,
 • Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors Rinalds Vācers,
 • Atvasinātās publiskās personas “Agroresursu un ekonomikas institūts” vadošā pētniece, selekcionāre Dr.agr. Linda Legzdiņa,
 • Atvasinātās publiskās personas “Agroresursu un ekonomikas institūts” vadošā pētniece, agroekoloģe Dr.agr. Līvija Zariņa,
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore Zoja Zujeva,
 • Biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova,
 • Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniece Gunta Evardsone,
 • Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā eksperte Iveta Veinberga,
 • Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Dace Ugare,
 • Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā eksperte Sigita Tauriņa,
 • Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja Zane Ružāne,
 • Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļas vecākā eksperte Dace Borisova,
 • Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas vadītāja Gunita Aizstrauta,
 • Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vecākā eksperte Inese Ozola,
 • Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākais eksperts Andris Orlovskis,
 •  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” centra Ekonomikas nodaļas ekonomikas eksperts Raivis Andersons,
 • Agroresursu un ekonomikas institūta Bioekonomikas nodaļas Lauku attīstības novērtēšanas daļas eksperts – pētnieks Dr.oec. Armands Vēveris,
 • Kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienība” valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks,
 • Agroresursu un ekonomikas institūta Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja, vadošā pētniece Dr.oec. Valda Bratka, 
 • Biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.

Ar ZM Atzinības rakstu apbalvoti: 

 • Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības virsmežziņa vietniece Aelita Vindule,
 • Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Aizputes nodaļas mežzinis Arturs Brikmanis,
 • Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos Daina Grantiņa,
 • Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas mežzine Ingrīda Skrastiņa,
 • Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas mežzinis Juris Bergmanis,
 • Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības Ilūkstes nodaļas vecākā mežzine Sandra Surgovte,
 • Lauksaimniecības datu centra Finanšu un administratīvā departamenta Administratīvās nodaļas vecākā referente Brigita Ozoliņa,
 • Lauksaimniecības datu centra Metodoloģijas departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības un ieviešanas nodaļas vadītāja Inga Goldova,
 • Lauksaimniecības datu centra Metodoloģijas departamenta Ražošanas un datu analīzes nodaļas vecākā referente Oksana Stepučeva,
 • Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Centra reģiona vecākā klientu darījumu vadītāja Lolita Siliņa,
 • Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Kurzemes reģiona vecākā klientu darījumu vadītāja Aija Lapiņa,
 • Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vecākais inspektors Māris Litaunieks,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta Finanšu nodaļas grāmatvede Inese Slava,
 • Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Maija Matisone,
 • Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietniece Jolanta Okmane,
 • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājas vietniece Dace Krūmiņa,
 • Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta direktors Aigars Šmelds,
 • Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļas vadītāja vietniece Diāna Bauska,
 • Lauku atbalsta dienesta Kontroles departamenta - Lauku reģistra daļas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste Zane Atstāja,
 • Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā eksperte Sandra Smuļko,
 • Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākā eksperte Inuta Kaļķe,
 • Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts Einārs Mednis,
 • Zemkopības ministrijas Audita departamenta Iekšējā audita nodaļas auditors Pēteris Strazdiņš.

Ar Zivju fonda Atzinības rakstu apbalvots Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles daļas vadītājs Ruslans Pečulis.