Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2023.-2027. gadā atbalstam gados jaunajiem lauksaimniekiem novirzīs vairāk nekā 55 milj.EUR

No 2023. gada līdz 2027. gadam gados jaunajiem lauksaimniekiem paredzēts būtisks atbalsts – kopumā 55,1 milj.EUR apmērā, ko piešķirs gan tiešo maksājumu, gan lauku attīstības atbalsta pasākumu veidā.

To paredz Zemkopības ministrijas izstrādātais un šī gada 11. novembrī Eiropas Komisija apstiprinātais  Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns (KLP SP) 2023.-2027. gadam.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti liecina, ka turpina palielināties Latvijas lauku saimniecību vadītāju vidējais vecums, bet samazinās gados jaunu vadītāju īpatsvars. Tāpēc turpmākai Latvijas lauku attīstībai svarīgi ir radīt priekšnoteikumus, lai motivētu jaunus, uzņēmīgus un darbspējīgus iedzīvotājus dzīvot un veidot ģimenes, attīstīt savu uzņēmējdarbību un radīt darbavietas Latvijas reģionos. Ar Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai Latvijai paredzēto finansējumu no nākamā gada jaunie lauksaimnieki varēs saņemt papildus atbalstu gan ienākumu, gan ieguldījumu veidā. Sagaidāms, ka piecu gadu laikā, vairāk nekā 2000 jaunajiem lauksaimniekiem būs iespēja pārņemt vai izveidot savas saimniecības.”

Tiešo maksājumu ietvaros turpināsies atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem par saimniecības pirmajiem 150 hektāriem (2014.-2022. gada periodā tika maksāts par pirmajiem 90 ha), lai stiprinātu jaunizveidotās lauku saimniecības, kas pirmajos izveidošanas gados saskaras ar lielākiem izdevumiem un investīciju vajadzībām. No 2023. līdz 2027. gadam šajā atbalstā kopumā paredzēts novirzīt finansējumu 11,81 milj.EUR apmērā ar plānoto atbalsta likmi 35 EUR/ha 2023. gadā un 45 EUR/ha 2027. gadā.

Savukārt, lauku attīstības atbalsta ietvaros tiks turpināts atbalsts jaunajam lauksaimniekam saimniecības dibināšanai vienreizēja maksājuma veidā – 40 tūkst. EUR apmērā (šim atbalstam rezervēti 37,29 milj. EUR). Tāpat gados jaunajiem lauksaimniekiem būs iespēja saņemt atbalstu finanšu instrumenta veidā kā aizdevumu ar daļēju kapitāla atlaidi jeb pamatsummas dzēšanu līdz 50% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 60 000 EUR, ja izpildīti projektā paredzētie sasniedzamie rādītāji. Aizdevums līdz 150 000 EUR uzņēmējdarbības sākšanai ir paredzēts investīciju atbalstam, dzīvnieku, viengadīgu augu iegādei, saimniecības dibināšanai un iegādei, kā arī zemes iegādei (kopumā šim atbalstam ir rezervēti 6 milj.EUR). Iepriekš minētais lauku attīstības atbalsts tiek sniegts saimniecību izveidei vai pārņemšanai, kuru ražošanas resurss standarta izlaides vērtībā vai apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 150 000 EUR.


Vienlaikus gados jaunajiem lauksaimniekiem būs iespējams pretendēt uz atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai  ar papildus atbalsta intensitāti pirmos piecos saimniecības darbības gados.

Jāatzīmē, ka gados jaunajiem lauksaimniekiem, tāpat kā citiem lauksaimniekiem, būs iespēja saņemt arī ienākumu pamatatbalstu, pārdalošo ienākumu papildatbalstu, saistīto ienākumu atbalstu un ekoshēmu  atbalstu, kā arī agrovides maksājumus un atbalstu citu lauku attīstības atbalsta pasākumos atbilstoši to nosacījumiem.

Kopumā turpmākajos piecos gados saskaņā ar KLP SP Latvijas lauksaimnieku atbalstam paredzēti 2,5 miljardi eiro. Lielākā daļa no šī atbalsta jeb 1,714 miljardi eiro tiks piešķirti tiešo maksājumu veidā. Savukārt lauku attīstības pasākumiem paredzēts 0,791 miljards eiro. Šis finansējums ļaus stiprināt Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju un saglabāt aizsākto kursu uz produktivitāti, ilgtspējību un inovatīvu produktu ražošanu, kas stiprina mūsu eksportspējas.
_____________________________


Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv