Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Latvijā ražotas zivju konservu bundžas eksportam

Latvijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksports 2023. gadā, salīdzinājumā ar 2022. gadu, ir palielinājies par 196,1 miljoniem eiro jeb 4,1 %, bija 4,96miljardi eiro. 2023. gadā pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksports veidoja 23,7% no kopējās Latvijas eksporta vērtības.

2023. gadā, salīdzinājumā ar 2022. gadu, palielinājās gan lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksports, gan to imports. Lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu importa vērtība palielinājās straujāk nekā eksporta vērtība: eksporta pieaugums bija par 196,1 miljoniem eiro jeb 4,1 %, savukārt importa pieaugums bija par 544,0 miljoniem eiro jeb 11,9 %.

2023. gadā nedaudz palielinājās Latvijas tirdzniecības apjomi gan ar ES valstīm, gan ar trešajām valstīm, taču ES valstu un trešo valstu daļa Latvijas produkcijas eksporta kopējā vērtībā ir tāda pati kā 2022. gadā.

Lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu eksporta struktūrā eksports uz ES valstīm veidoja 57% (eksporta vērtība kāpusi par 4 % salīdzinājumā ar 2022. gadu). Savukārt imports no ES valstīm veidoja 81 % (importa vērtība pieaugusi par 12 % salīdzinājumā ar 2022. gadu.

Detalizētāk ar Latvijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu tirdzniecības datiem var piepazīties Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv