Saskaņā ar Ministru kabineta 18.04.2023. Noteikumiem Nr. 198 Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, lauksaimniekiem Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) LIZ pārvaldības sistēmā un citos datu formātos līdz 2024. gada 5. februārim jānorāda informācija par šādu eksoshēmu prasību izpildi:

 • “Augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošanu)” (EKO2_1),
 • “Saudzējošā lauksaimniecības prakse” (EKO4),
 • “Slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinoša lauksaimniecības prakse”:
  • Šķidrā organiskā mēslojuma izkliede (EKO5_1),
  • Minerālmēslu precīzā izkliede (EKO5_2),
  • Augu aizsardzības līdzekļu precīzā  izsmidzināšana (EKO5_3).

Uz šo brīdi (15.01.2024.) VAAD informāciju iesnieguši 2324 jeb 76% ekoshēmu atbalsta pretendentu, tajā skaitā:

 • 59 EKO2_1 jeb 88% no atbalsttiesīgajiem,
 • 2176 EKO4 jeb 82% no atbalsttiesīgajiem,
 • 91 EKO5_1 jeb 70% no atbalsttiesīgajiem,
 • 603 EKO5_2 jeb 81% no atbalsttiesīgajiem,
 • 619 EKO5_3 jeb 78 % no atbalsttiesīgajiem.

Pēc visas atbalsta saņemšanai nepieciešamās informācijas izvērtēšanas, tajā skaitā saimniecībās veikto fizisko pārbaužu rezultātiem, VAAD sniegs informāciju Lauku atbalsta dienestam (LAD) lēmuma pieņemšanai par atbalsta izmaksāšanu.

Pašlaik VAAD nosūtījis LAD informāciju par 2157 saimniecībām. Tuvākajā laikā saimniecības LAD EPS saņems vēstuli par sniegtās informācijas atbilstību ekoshēmu atbalsta saņemšanai.

VAAD turpina saziņu ar saimniecībām, kuras nav iesniegušas visu nepieciešamo informāciju ekoshēmu atbalsta saņemšanai un sniedz atbalstu lauksaimniekiem par par ekoshēmu prasībām.

VAAD atgādina, ka informācijas iesniegšanas termiņš saistībā ar 2023. gada ekoshēmu prasību izpildi ir 2024. gada 5. februāris. VAAD aicina lauksaimniekus informācijas iesniegšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!

Tālrunis konsultācijām: 67336733 vai 27338864, e-pasts lizps.atbalsts@vaad.gov.lv. Konsultācijas iespējamsas arī klātienē jums tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā un Rīgā, Lielvārdes ielā 36.