Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 29. septembri ir pasludinājusi par pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienu, lai informētu cilvēkus par pārtikas zudumiem un pārtikas izšķērdēšanu, lai veidotu izpratni iedzīvotājiem, kāpēc ir svarīgi samazināt pārtikas atkritumus un zudumus.

Mērķis ir palielināt izpratni par problēmas nozīmi un tās iespējamiem risinājumiem visos līmeņos, kā arī veicināt globālus centienus un kolektīvu rīcību, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas paredz uz pusi samazināt pārtikas atkritumus uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecībā un patērētāju līmeni līdz 2030. gadam un samazināt pārtikas zudumus pārtikas ražošanas un piegādes ķēdēs.

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē šo iniciatīvu un pievienojas FAO, UNEP un citām attiecīgajām organizācijām globālajā aicinājumā cīnīties pret pārtikas zudumu un izšķērdēšanu. Pārtikas zudumu un izšķērdēšanas samazināšana ir neatņemama ES stratēģijas "no lauka līdz galdam" daļa.

Katru gadu pasaulē aptuveni 1/3 daļa no saražotās pārtikas nonāk atkritumos, tai pat laikā globāli skatoties 1 no 10 iedzīvotājiem ikdienas nesaņem pietiekami daudz uzturvielu. Pārtikas atkritumu novēršana tiek uzstādīta par prioritāti gan Pasaules, gan Eiropas, gan Latvijas līmenī.

Taču neraugoties uz globālajiem un politiskajiem mērķiem, mēs katrs iedzīvotājs individuāli varam mainīt savus paradumus praktiski ikdienā un sākt rīkoties ilgtspējīgi draudzīgā veidā gan attiecībā uz dabu, gan resursiem, gan saviem maciņiem.

 

 

Evija Uļjanova

Vecākā eksperte
Evija.Uljanova [at] zm.gov.lv