Lauku ainava

Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par barības vielām bagātas organiskās augsnes apsaimniekošanas iespējām klimata pārmaiņu mazināšanai 2024. gada 10. aprīlī pulksten 10.00 “MS Teams” platformā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar LIFE OrgBalt projekta* ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ieviešanā, veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecības un meža zemes izmantošanu. Plānots arī izskaidrot organiskās augsnes nozīmīgumu Eiropas Savienībā un informēt par sagatavotajām likumdošanas iniciatīvām, kas to var ietekmēt. Savukārt eksperts no Vācijas sniegs praktisku ieskatu organiskās augsnes apsaimniekošanas pasākumu ieviešanā Vācijas Federatīvās Republikas Mēklenburgas-Priekšpomerānijas pavalstī, kuras nosusinātās lauksaimniecības organiskās augsnes apstākļi ir salīdzināmi ar Latviju.

Ar semināru vēlamies veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Tāpēc aicinām piedalīties pārstāvjus no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, reģioniem, lauksaimnieku un mežsaimnieku nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības un zinātniskajām organizācijām u.c. Aicinām nodot informāciju par semināru arī citiem interesentiem.

Iepriekšēja reģistrācija ir obligāta, tādēļ lūdzam REĢISTRĒTIES TIEŠSAISTES SEMINĀRAM PIETEIKŠANĀS VEIDLAPĀ.

Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta MS Teams pieslēgšanās saite dienu pirms semināra norises (9. aprīlī).

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu nodaļas vecāko eksperti Kristīni Puriņu, rakstot e-pastu uz Kristine.Purina@zm.gov.lv vai zvanot 26547332.

 

* Zemkopības ministrija kopā ar vēl septiņiem sadarbības partneriem īsteno starptautisku projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" – LIFE OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158). Projekta nozīmīgākais rezultāts būs zinātnisks pamatojums klimata pārmaiņu mazināšanas metodēm, kas lietojamas SEG emisiju samazināšanai, apsaimniekojot auglīgu organisko augsni lauksaimniecības un meža zemē. Papildus tiks izstrādāti nacionāli SEG emisiju faktori auglīgai organiskai augsnei, izveidota vienota SEG uzskaites sistēma un SEG emisiju datu bāze Baltijas reģiona valstīm, kā arī izstrādātas vadlīnijas pārdomātai un uz klimata izmaiņu mazināšanu vērstai organiskās augnes pārvaldībai.