Informācija plašsaziņas līdzekļiem
krēsli

Valdība otrdien, 16. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanu un īstenošanu, lai stiprinātu SVVA jeb LEADER pieeju, tādējādi pilnveidojot lauku un zivsaimniecības attīstību noteiktā teritorijā.

MK noteikumi nosaka kārtību vietējo rīcības grupu atlasei, izvirzāmās prasības, pieteikšanos, atbalsta apmēru un veidu, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, iesniedzamos dokumentus un citus nosacījumus pretendentiem.

Pamatojoties uz šiem noteikumiem, sākotnēji notiks vietējo rīcības grupu atlase, kurām piešķirs atbalstu vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un vēlāk to īstenošanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF).

Vietējās attīstības stratēģija ir dokuments, kurā noteiktas vietējās teritorijas vajadzības, attīstības mērķi un rīcības. Vietējās attīstības stratēģiju sagatavo vietējā rīcības grupa, iesaistot teritorijas iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmējus. Pamatojoties uz stratēģiju, tiks piešķirts atbalsts vietējās teritorijas attīstībai no Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam (KLP SP) intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu” un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam (RP) darbības veidā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai vietējai rīcības grupai būs pieejami 20 000 eiro, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izstrādāto metodiku “Vienreizējais maksājums jeb fiksētas summas maksājums sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai”.

Zemkopības ministrija plāno organizēt vietējo rīcības grupu atlasi vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai šā gada rudenī.

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv