Zvejas traleris krastā

Lai nodrošinātu līdzsvaru starp Latvijas zvejas flotes kapacitāti un pašlaik pieejamiem zivju resursiem, kā arī atbalstītu zvejniekus un apkalpes locekļus, kuri darbu zvejniecībā zaudēs, ministru kabinets (MK) otrdien, 21. novembrī, apstiprinājis Zemkopības ministrijas (ZM) noteikumus par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana” 2021.–2027. gada plānošanas periodā.  

Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2021.–2027. gada plānošanas periodā atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākuma “Galīga zvejas darbību pārtraukšana” divos apakšpasākumos:

  • Zvejas kuģu sadalīšana (1. apakšpasākums) un
  • Publiskais finansējums zvejniekiem (2. apakšpasākums).

Noteikumi noteic atbalsta saņemšanas nosacījumus un iesniedzamos dokumentus katrā pasākumā.

Latvijas zvejas flotes 2022. gada ziņojumam pievienotajā rīcības plānā noteikts, ka flotes sabalansēšanas nolūkā no zvejas flotes segmenta VL 2440 būtu jāizņem aptuveni deviņi zvejas kuģi ar kapacitāti 1500 GT un 3500 KW. Tādēļ zvejas kuģu īpašniekiem no 1. apakašpasākuma tiek paredzēts atbalsts par zvejas kuģu sadalīšanu, piemērojot MK noteikumos noteikto atbalsta aprēķina formulu. Par sadalāmo zvejas kuģi tiek noteikts attiecināmā publiskā finansējuma maksimālais apmērs, kas nepārsniedz 700 tūkst. eiro.

Savukārt 2. apakšpasākumā atbalsta zvejniekus, kuri zvejas flotes sabalansēšanas rezultātā zaudē darbu. Ar zvejniekiem šajos noteikumos saprot visu tā zvejas kuģa apkalpi, uz ko attiecas darbību pilnīga izbeigšana un kas pēdējo divu kalendāro gadu laikā pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada jūrā ir strādājuši vismaz 90 dienas gadā. Atbalsta apjoms ir paredzēts katram zvejniekam, un tas ir vienāds ar gada vidējo bruto darba algu zvejniecībā iepriekšējos divos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem.

Kopējais finansējums no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) šim atbalsta pasākumam visā plānošanas periodā ir trīs miljoni eiro.

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana” 2021.–2027. gada plānošanas periodā” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv