Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Traktors apar lauku

Otrdien, 31. janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023. – 2027. gada plānošanas periodā.


Jaunajā plānošanas periodā, tāpat kā iepriekšējā periodā, fondus administrēs tādas institūcijas kā kompetentā iestāde un vadošā iestāde  – abas būs Zemkopības ministrija (ZM), maksājumu aģentūra Lauku atbalsts dienests, sertifikācijas struktūra, kuru noteiks ZM publiskā iepirkuma kārtībā, un kontroles struktūras - Valsts meža dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Lauku atbalsts dienests, Pārtikas un veterinārais dienests un Lauksaimniecības datu centrs. Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) valsts tīkla sekretariāta pienākumus pildīs un darbības īstenos SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.


Noteikumi apstiprina arī KLP stratēģiskā plāna 2021. - 2027. gadam uzraudzības komitejas sastāvu. Uzraudzības komiteja nepieciešama, lai nodrošinātu programmas īstenošanas uzraudzību.


Noteikumi “Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023. – 2027. gada plānošanas periodā” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.