Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”, lai 2022. gadā nodrošinātu uzņēmējdarbības atbalstu maziem uzņēmumiem un lauksaimniekiem saimnieciskai darbībai laukos, tostarp arī ar tūrismu saistītām aktivitātēm, bet kas nav saistītas ar lauksaimniecību, tādejādi attīstot alternatīvus ienākumu avotus un veicinot uzņēmējdarbību. 

Ņemot vērā pieejamo publisko finansējumu pasākumam pārejas periodā (pavisam 5 milj. eiro), maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam pretendentam noteikts līdz 300 tūkst. eiro, tādējādi dodot iespēju atbalstu saņemt lielākam atbalsta pretendentu skaitam. Atbalsta intensitāte ir līdz 40 procentiem, bet, ja veic pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai ēkās,– 50 procenti.

Grozījumi ļauj papildus īstenot ieguldījumus atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam, lai būtu pieejami alternatīvi energoresursi saimnieciskajai darbībai, ievērojot elektroenerģijas cenu krīzi, kā arī paplašina iespēju īstenot energoefektivitātes pasākumus – uzstādīt energoefektīvas iekārtas.

Izmaiņas noteikumos arī paredz, ka turpmāk projekta iesniegumi iesniedzami elektroniski Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanas sistēmā (EPS). Atbalstu piešķirs atbilstoši reģionālā atbalsta nosacījumiem, un noteikumos arī attiecīgi ir precizētas valsts atbalsta normas.

Grozījumi precizē projektu atlases kritērijus, apvienojot tos visām atbalsta aktivitātēm un paredzot jaunus kritērijus par prioritāru atbalsta piešķiršanu:

  • ja projekta ieguldījumu vieta atrodas tālāk no Rīgas, īpaši Latgalē,
  • ja paredzēti ieguldījumi energoefektivitātē vai atjaunojamās enerģijas izmantošanā,
  • ja lauksaimnieks īsteno ieguldījumus saimnieciskās darbības dažādošanā.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”” stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv