Inuta KaļķeZemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta eksperte

Dabīgais minerālūdens ir pazemes saldūdens, kas nav apstrādāts un tam ir noteikts minimālais minerālsāļu saturs. Atkarībā no dabīgā minerālūdens ieguves vietas un dziļuma atšķiras minerālūdens būtiskās sastāvdaļas (minerālsāļu sastāvs), līdz ar to katram minerālūdenim ir sava īpatnējā garša.

Avota ūdens ir pazemes saldūdens, kas nav apstrādāts un kuru iegūst vai nu no dabīgās izteces, vai no dziļurbuma. Avota ūdenim nav noteikts minimālais minerālsāļu daudzums. Pēc būtības avota ūdens ir neapstrādāts dzeramais ūdens no pazemes.

Iegādājoties dabīgo minerālūdeni, būtu vēlams pievērst uzmanību būtiskām sastāvdaļām, kuras ir norādītas marķējumā – kopējais sausais minerālsāļu atlikums un atsevišķie minerālsāļi. Ja sausais minerālsāļu saturs ir zem 500mg/l, tad ūdens ir ar mazu minerālsāļu saturu, bet, ja sausais minerālsāļu saturs ir virs 1500 mg/l, tad šāds minerālūdens ir ar minerālsāļiem bagāts dabīgais minerālūdens.

Latvijā prasības dabīgajam minerālūdenim un avota ūdenim ir noteiktas MK 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr.736 „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”, kas paredz:

  • kritērijus, kuriem ūdenim jāatbilst, lai to varētu atzīt par dabīgo minerālūdeni;
  • dabīgā minerālūdens atzīšanai nepieciešamo informāciju;
  • prasības dabīgā minerālūdens atzīšanā iesaistītajām sertifikācijas institūcijām;
  • kārtību, kādā tiek izsniegtas dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas.

Latvijā un trešajās valstīs iegūtu dabīgo minerālūdeni pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi var izplatīt, ja ir saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegta dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļauja. Ar atzīto dabīgo minerālūdeņu sarakstu var iepazīties PVD mājaslapā. Šis saraksts tiek regulāri papildināts ar Latvijā un trešajās valstīs iegūtajiem minerālūdeņiem, kam izsniegta atļauja.

Dabīgo minerālūdeni, ko atļāvusi izplatīt kādas ES vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentā institūcija, atļauts brīvi ievest un izplatīt Latvijā. Ar šo ES Oficiālajā Vēstnesī publicēto sarakstu iespējams iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā.