Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Dainis Ģēģers par barikāžu nozīmi Latvijas neatkarības un valstiskuma saglabāšanā. Latvijas lauksaimniecības (tagad - Zemkopības) ministrijas ēkā 1991. gada janvārī dienu un nakti strādāja barikāžu koordinācijas centrs, kas organizēja smagās lauku tehnikas nogādāšanu Rīgā un barikāžu celtniecību valstiski nozīmīgu ēku aizsardzībai.