briestoša labības druva tuvplānā

Ceturtdien, 18. aprīlī, Briselē Eiropadomes sanāksmē, kurā piedalās visu dalībvalstu vadītāji, ir pieņemti divi Zemkopības ministrijas virzīti lēmumi, kam būs pozitīva ietekme uz Latvijas lauksaimniecību un pārtikas ražošanu. Eiropas Komisijai ir uzdots izvērtēt un piedāvāt risinājumus paaugstināt de minimis slieksni, kas esošajā ekonomiskajā situācijā lauksaimniecībā nosaka pārāk zemus un ierobežojošus limitus valsts atbalsta saņemšanai. Par šādu soli iestājās tikai dažas dalībvalstis, tomēr Latvijas  interese ir saklausīta un iekļauta kopējā dalībvalstu vadītāju secinājumu tekstā. Šis ir ļoti būtisks lēmums lauksaimniecības ekonomiskās aktivitātes veicināšanai.

Otrs būtiskais Eiropadomes lēmums paredz arvien vairāk ierobežot agresorgalstu  krievijas un baltkrievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu nevēlamo importu ES. Provizoriski arvien vairāk krievijas un baltkrievijas produktu tiks aplikti ar ievērojami lielākiem importa tarifem. Latvija pēc zemkopības ministra Armanda Krauzes iniciatīvas sākotnēji bija pirmā un vienīgā valsts, kas uzstāja uz šādu ES lēmumu pieņemšanu. Rezultātā ES līmenī jau ir pieņemts pasākumu kopums, kas ierobežos morāli nepieņemamo un ekonomiski kropļojošo agresorvalstu lauksaimniecības produktu importu ES un Latvijā. 

Abu šo lēmumu pieņemšanā ieguldīts profesionāls un sekmīgs valsts interešu pārstāvēšanas darbs, kas apliecina Latvijas lomu un spēju ietekmēt ES lēmumus 20 gadus, kopš Latvija ir ES dalībvalsts.

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv