Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Lai mazinātu Krievijas kara Ukrainā izraisītās sekas, Latvijas lauksaimniecības produkcijas un pārtikas ražotājiem no valsts un Eiropas Savienības (ES) budžeta šovasar sniegts atbalsts par 19,2 miljoniem eiro.

No šīs summas 9,2 ,miljoni eiro (5 miljoni eiro no valsts, 4,2 miljoni eiro no ES budžeta) novirzīti cūkkopībai, mājputnu audzēšanai un dārzeņkopībai segtajās platībās, kas ir Krievijas kara Ukrainā ietekmes visvairāk skartā lauksaimniecības produkcijas ražošana Latvijā. Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimniekiem līdz 2022. gada 20. jūlijam Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir jāiesniedz iesniegums atbalsta saņemšanai.

Uzņēmējam ir jāatbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • uzņēmējam jābūt Lauksaimniecības datu centrā reģistrētam cūku ganāmpulkam, par kuru katru mēnesi iesniegts kopsavilkums par dzīvnieku kustību iepriekšējā mēnesī, vai arī uzņēmējam jābūt mājputnu ganāmpulkam,
  • uzņēmējam jānodarbojas ar mikrozaļumu, dārzeņu vai dārzeņu stādu audzēšanu segtajās platībās, par ko ir sniegta nepieciešamā informācija iesniegumā atbalsta saņemšanai,
  • uzņēmējam jābūt reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā un jāīsteno vismaz viens no četrām darbībām, veicinošām mazāku atkarību no pirktiem resursiem un izejvielām: aprites ekonomika, barības vielu pārvaldība, resursu efektīva apsaimniekošana, videi un klimatam draudzīgu metožu izmantošanu ražošanā.

Atbalstu izmaksās līdz 2022. gada 30. septembrim, un tas segs 70% no izmaksu pieauguma dīzeļdegvielai, elektroenerģijai, kurināmajam, minerālmēslojumam (tikai segto platību dārzeņkopībā) un pirktajai lopbarībai un lopbarības izejvielām (tikai cūkkopībā un mājputnu audzēšanā). Izmaksu pieaugumu noteiks, 2022. gada februāra līdz jūnija (piecu mēnešu) izmaksas salīdzinot ar analogu piecu mēnešu periodu 2021. gadā.

Vairāk informācijas par atbalstu Lauku atbalsta dienesta vietnē.

Savukārt 10 miljoni eiro no valsts budžeta novirzīti lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, izņemot alkoholisko dzērienu, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktu ražotājus,

  • lai daļēji segtu iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugumu vai segtu EBIT (saimnieciskās darbības veicēja neto ieņēmumi lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē pirms procentu un ienākuma nodokļa maksājumiem) samazinājumu, vai arī,
  • lai daļēji segtu nozīmīgu dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieaugumu. 

Maksimālais atbalsts vienam pretendentam iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma segšanai vai EBIT samazinājuma segšanai ir 400 tūkstoši eiro. Ja 15% no izlietotā iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma uz vienu apgrozījuma eiro atbalsta periodā attiecībā pret 2021. gada atbilstošo periodu pārsniedz ieņēmumu pieaugumu par 5 procentiem, tad sedz 70% no izmaksu palielinājuma. Savukārt, ja atbalsta periodā ir 5% EBIT samazinājums attiecībā pret 2021. gada atbilstošo periodu, tad sedz 100% no EBIT samazinājuma.

Maksimālais atbalsts vienam pretendentam nozīmīga dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieauguma segšanai ir 2 miljoni eiro. Ja dabasgāzes vai elektroenerģijas gala cena pret kilovatstundu, ko atbalsta pretendents kā gala patērētājs maksājis atbalsta periodā, ir palielinājusies par vairāk nekā 200%, tad pretendentam sedz 30% izmaksu.

Plānoti divi atbalsta periodi: no 2022. gada 1. februāra līdz 31. maijam un no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim, un pieteikšanās atbalstam paredzēta divās kārtās.

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam LAD jāsniedz informācija par radušos ekonomisko grūtību sasaisti ar Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī zvērināta revidenta ziņojums par atbalsta datu patiesumu.

Atbalstu lauksaimniecības produkcijas pārstrādei sāks izmaksāt pēc atzinuma saņemšanas no Eiropas Komisijas. 

Vairāk informācijas par atbalstu. 


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv