Informācija plašsaziņas līdzekļiem
zivs

Lai mazinātu zaudējumus par akvakultūras dzīvnieku masveida bojāeju ilgstošajā 2021. gada vasaras karstumā, kā arī daļēji kompensētu papildu izmaksas par patērēto resursu cenas pieaugumu un neiegūtos ieņēmumus no eksporta tirgus zaudējuma, ko izraisījis Krievijas sāktais karš Ukrainā, Latvijas zivsaimniecības un akvakultūras uzņēmumiem šovasar sniegts atbalsts par 5,26 miljoniem eiro no valsts un Eiropas Savienības (ES) budžeta.

No šīs summas 260 tūkstoši eiro no Latvijas budžeta paredzēti, lai akvakultūras uzņēmumiem kompensētu zaudējumus, ko radīja ilgstošais karstums 2021. gada jūnijā un jūlijā, izraisot akvakultūras dzīvnieku (varavīksnes foreļu un arktisko paliju) masveida bojāeju.

Lai pieteiktos atbalstam, līdz šāgada 22. augustam ir jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), tam pievienojot:

  • praktizējošā veterinārārsta slēdzienu (audzētavas apsekošanas pārskatu), kas apliecina zivju bojāeju augstās ūdens temperatūras dēļ (virs +25°C),
  • izsniegtos tirdzniecības vai utilizācijas dokumentus tādu dzīvnieku izcelsmes produktu pārvadāšanai, kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā, lai ar tiem pamatotu uzņēmumā bojāgājušo un utilizācijai nodoto akvakultūras dzīvnieku apjomu.

Šiem dokumentiem jābūt izsniegtiem ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. septembrim.

LAD lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā pēc atbalsta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbalsts izmaksājams līdz šāgada 31. decembrim. Vairāk informācijas par atbalstu vietnē.

Savukārt 5 miljoni eiro (3,5 miljoni eiro EJZAF naudas un 1,5 milj. valsts budžeta naudas) paredzēti, lai daļēji kompensētu papildu izmaksas par patērēto resursu cenas pieaugumu un neiegūto peļņu no eksporta tirgus zaudējuma, ko radījis Krievijas izraisītais karš Ukrainā.

Uz atbalstu par neiegūtajiem ieņēmumiem pēc eksporta tirgu zaudējuma no 1. augusta līdz 30. augustam LAD EPS var pieteikties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, ja tā produkcijas noieta tirgus 2021. gadā bijusi Ukraina, Krievija vai Baltkrievija. Eksporta tirgu zaudējumu apliecina pretendenta zivsaimniecības produktu eksporta kopējā apjoma kritums uz šo tirgu laikposmā no 2022. gada marta līdz jūnijam par vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu.

Vidējā cena uz Ukrainu, Krieviju, Baltkrieviju pagājušajā gadā eksportētajiem zivju apstrādes produktiem bija 1765,03 eiro tonnā, turpretī saldētām zivīm - 451,48 eiro tonnā.

Uz atbalstu par izlietoto resursu cenas sadārdzinājumu arī no 1. augusta līdz 30. augustam LAD EPS var pieteikties:

  • PVD atzīts akvakultūras uzņēmums, kurā vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai,
  • PVD atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums.

Daļēji tiks kompensētas šādu resursu papildu izmaksas (ar sadārdzinājuma vidējo vērtību) – par patērēto dabasgāzi (0,89 eiro kubikmetrā), elektroenerģiju (111,83 eiro kilovatstundā) un zivju barošanai iegādātajiem graudiem (151,87 eiro tonnā). Vairāk informācijas par atbalstu vietnē.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv