Zivsaimniecība

Zemkopības ministrija jau iepriekš informēja par zvejas noteikumu, t.sk. par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos grozījumiem, kas stājušies spēkā š.g. 1.jūlijā. (Publikācija ir pieejama).

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” grozījumi nosaka zvejniekiem, kas zvejo jūras piekrastē, nozvejas datus ievadīt elektroniski informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētā sistēma’’ (LZIKIS). Šī prasības stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī - attiecībā uz komerciālo zveju un 2023.gada 1.janvārī - attiecībā uz pašpatēriņa zveju.  

Zemkopības ministrija aicina visus attiecīgos zvejniekus savlaicīgi pieteikties LZIKIS pieejas saņemšanai un aktīvāk iesaistīties sistēmas testēšanā, lai piekrastes žurnāla zvejas dati varētu tikt reģistrēti elektroniski, atbilstoši zvejas noteikumu prasībām. Vēlāmies vērst uzmanību, ka LZIKIS testa vide jau ir pieejama un darbosies līdz š.g. 31.decembrim.

Vienlaikus norādām, ka ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī iespēju robežās iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvejniekus sazināties ar Zemkopības ministrijas atbildīgajām personām: