Informācija plašsaziņas līdzekļiem
MĀJPUTNI

Valdība otrdien, 22. novembrī, atbalstīja Zemkopības ministrijas priekšlikumu novirzīt 2,1 miljonu eiro valsts atbalstu Krievijas kara Ukrainā negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopībai, mājputnu audzēšanai un segto platību dārzeņkopībai, kas radies no 2022. gada jūlija līdz oktobrim salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2021. gadā.

Finansējums šim mērķim paredzēts, pārdalot līdzekļus no ES un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta pasākumā lauksaimniecības nozarei neizmantotā finansējuma.

Valsts atbalsts paredzēts, lai segtu izmaksu pieaugumu, kas radies, krasi sadārdzinoties resursu senām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Resursu un izejvielu cenu sadārdzināšanās jau ilgstoši turpina negatīvi ietekmēt lauksaimniekus. Diemžēl izmaksas turpina augt, tādējādi palielinot apdraudējumu uzņēmumu turpmākai darbībai.

Noteikumi paredz segt 70% no izmaksu pieaugumu šādiem resursiem: dīzeļdegvielai, elektroenerģijai, kurināmajam, minerālmēslojumam (tikai segto platību dārzeņkopībā), pirktajai lopbarībai un lopbarības izejvielām (tikai cūkkopībā un mājputnu audzēšanā).

ZM sagatavotais un valdības šodien atbalstītais Ministru Kabineta (MK) noteikumu projekts “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē” noteic, ka atbalstam varēs pieteikties piecu darbdienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā un atbalstu izmaksās līdz šāgada 31. decembrim.

Vienlaikus valdība atbalstīja grozījumus MK 2022. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 391 “Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē”, samazinot plānoto finansējumu līdz faktiskajam finansējuma izlietojumam. Tādējādi tiek “atbrīvots” 2,1 miljons līdz šim neizlietotās valsts budžeta līdzfinansējuma naudas, ko ir iespējams novirzīt atbalstam negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopībā, mājputnu audzēšanā un segto platību dārzeņkopībā.

Noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē” un “Grozījums Ministru kabineta 2022.  gada 28. jūnija noteikumos Nr. 391 “Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv