Traktors uz lauka

Valdība otrdien, 2. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās, nosakot mazajiem uzņēmējiem labvēlīgākus nosacījumus atbalsta saņemšanai no Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Precizējumi noteikumos paredz palielināt lietotas tehnikas uz iekārtu vecumu no pieciem gadiem līdz 10 gadiem, tādā veidā ļaujot lauksaimniekiem iegādāties tehniku par pieņemamāku cenu.

Precizēta arī atbalsta intensitāte, nosakot, ka 50% atbalsta intensitāte tiek piemērota lauksaimniecībā izmantojamiem traktoriem, savukārt pārējiem ieguldījumiem piemērojama 85% atbalsta intensitāte.

Ir svītrota prasība par pārskata iesniegšanu pēc projekta pabeigšanas. Turpmāk Lauku atbalsta dienests visā uzraudzības periodā pārbaudīs un uzraudzīs saimnieciskās darbības rādītājus ar datu bāzēs esošo informāciju.

Uz atbalstu var pretendēt mazā saimniecība, ja:

  • gada kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 tūkstošus eiro,
  • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas),
  • dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir deklarēta lauku teritorijā,
  • kopējā īpašumā esošās un nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 100 hektārus.

Atbalsta apmērs saimnieciskās darbības attīstībai ir līdz 30 tūkstošiem eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Plānošanas periodā mazā saimniecība var iesniegt vairākus projektus. Projektam ir jābūt saistītam ar lauksaimniecības produktu ražošanu, kā arī projekts var būt vērsts uz tūristu apmeklējumiem, piedāvājot savu saražoto produkciju (šādi ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 40% no projekta attiecināmajiem izdevumiem). Tāpat var tikt veikti ieguldījumi klimata pārmaiņu mazināšanā, lauksaimniecības dzīvnieku labturībā, energoefektivitātes palielināšanā vai atjaunīgās enerģijas izmantošanā.

Lai īstenotu projektu, mazai saimniecībai jāizvirza sasniedzamais projekta īstenošanas mērķis, kas pēc atbalsta saņēmēja izvēles var būt apgrozījuma palielinājums vai ražošanas resursu ražošanas efektivitāte, vai citi izaugsmes rādītāji, kas saistīti ar konkurētspēju vai produktivitāti.

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārta pasākuma atbalstam plānota šā gada maija beigās vai jūnija sākumā.

Noteikumi Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 306 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās” 2023.–2027. gadam”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv