Lauka skats

Lauku atbalsta dienests līdz 2024. gada februārim dažādos platību maksājumu veidos ir izmaksājis 295 miljonus eiro (80% no pieejamā finansējuma).

Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalstā (ISIP) ir izmaksāti 149 miljoni eiro. ISIP avansa maksājumu LAD izmaksāja jau 2023. gada oktobrī (līdzīgi kā iepriekšējos gados vienoto platību maksājumu). Maksājumā mazajiem lauksaimniekiem (MLS) izmaksāti 7,5 miljoni eiro. Pirmajā ekoshēmā “Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi” izmaksāti 20,9 miljoni eiro, sestajā eksohēmā “Zālāju saglabāšanas veicināšana” 13 miljoni eiro, septītajā ekoshēmā “Agroekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās” 8,7 miljonus eiro. Saistītajā ienākumu atbalstā par slaucamajām govīm jau decembrī tika izmaksāti 24,85 miljoni eiro, kā arī veikti daudzi citi maksājumi.

Vairākos Lauku attīstības atbalsta pasākumos, piemēram, bioloģiskajai lauksaimniecībai, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos, vidi saudzējošai dārzkopībai izmaksāti 27 miljoni eiro.

Februārī LAD maksās maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL), otrās, ceturtās un piektās ekoshēmas maksājumus, kā arī vēl citus maksājumus.

Ja iepriekšējā periodā lauksaimniekiem maksājumi tika veikti 36 dažādos atbalsta pasākumos, tad šajā periodā tās ir 62 dažādas likmes - atbalsta pasākumi. Lai veiktu maksājumus šajās daudzajās sarežģītajās shēmās, LAD bija jāveic krietni vairāk kontroļu, kā arī jāizstrādā jaunas IT sistēmas.