Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Zaļie cukurzirņi ar pāksti

Saskaņā ar ES Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) apkopoto informāciju, ES dalībvalstu laboratorijās tika analizēti 118 Latvijas izcelsmes pārtikas produktu paraugi, 87,29 % no paraugiem augu aizsardzības līdzekļu (AAL) atliekas netika konstatētas, 12,71 % paraugu AAL atliekas bija pieļaujamā līmenī, bet maksimāli pieļaujamā atlieku līmeņa pārsniegumi nav konstatēti. Latvijā ražotās pārtikas tīrība apliecina, ka Latvijas lauksaimniecībā joprojām tiek izmantots salīdzinoši krietni mazāk AAL nekā daudzās citās ES dalībvalstīs.

EFSA ik gadu sniedz ziņojumu, kurā novērtē AAL atlieku līmeņus pārtikas produktos Eiropas tirgū. 2021. gada ES ziņojumā par AAL atliekām pārtikā sniegts pārskats par ES dalībvalstīs, Islandē un Norvēģijā veikto pesticīdu atlieku kontroli. Latvijā ES koordinētās daudzgadu kontroles programmas ietvaros analizēti 237 paraugi, no tiem 20,25 % Latvijas izcelsmes, 54,43 % ES izcelsmes un 25,32 % trešo valstu izcelsmes paraugi. Maksimāli pieļaujamā atlieku līmeņa pārsniegumi pārsniegums konstatēts 2,53 % citās valstīs ražotajā pārtikā.

AAL atliekas konkrētas valsts izcelsmes pārtikā*:

Izcelsmes valsts

AAL atliekas

Nav konstatētas, %

Pieļaujamās robežās, %

Pārsniegumi, %

Latvija

87,29

12,71

0

Lietuva

88,14

11,34

0,52

Somija

83,23

16,15

0,62

Zviedrija

78,59

20,33

1,08

Nīderlande

60,05

39,11

0,83

Igaunija

74,79

19,78

5,49

Dānija

68,58

25,25

6,17

Polija

49,98

44,79

5,23

Vācija

48,98

49,51

1,51

 *The 2021 European Union report on pesticide residues in food, EFSA Journal 2023;21(4):7939

Zemkopības ministrija vērš uzmanību, ka Latvija AAL lietojuma ziņā joprojām ir viena no tām ES dalībvalstīm, kur tos lieto vismazāk. Ja Latvijā vienam lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidēji izlieto 0,97 kg/ha, tad Polijā – 1,7 kg/ha, Vācijā, 2,89 kg/ha, Beļģijā – 3,94 kg/ha, bet Kiprā un Maltā – vairāk nekā 8 kg/ha (skatīt diagrammu zemāk).

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv