Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Valdība otrdien, 2022. gada 21. jūnijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikumus novirzīt gandrīz 20 milj. eiro Krievijas kara izraisītās krīzes skartajiem lauksaimniecības produkcijas un pārtikas ražotājiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu lauksaimniecības produkcijas ražošanu un veicinātu nozares spēju pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Situācijā, kad Eiropā plosās karš, plānotais atbalsts gandrīz 20 miljonu eiro apmērā mazinās ģeopolitisko apstākļu radīto seku ietekmi uz lauksaimniecības nozari un dos iespēju Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem turpināt darbību. Šis atbalsts samazinās turpmāku straujo pārtikas cenu kāpumu un nodrošinās pārtikas produktu nepārtrauktu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, tajā skaitā ārkārtas situācijās.”

Atbalstu vairāk kā 9,2 milj. eiro apmērā plānots novirzīt trim visvairāk ietekmētajām primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarēm – cūkkopībai, mājputnu audzēšanai un dārzeņkopībai segtajās platībās. No šīs summas 4,2 milj. eiro tiks segti no Eiropas Komisijas (EK) ārkārtas pielāgošanās atbalsta ražotājiem primārajās lauksaimniecības nozarēs, bet 5 milj. eiro – no valsts budžeta. ZM priekšlikums paredz segt 70% no papildu izmaksām, ko radījis cenu kāpums mēslošanas līdzekļiem (tikai dārzeņkopības segtajām platībām), pirktai lopbarībai (tikai cūkkopībai un putnkopībai) un dīzeļdegvielai, elektrībai, kurināmam (visām trim nozarēm).

Savukārt, 10 milj. eiro plānots novirzīt, lai sniegtu atbalstu krīzes skartajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem atbilstoši EK Krīzes pagaidu regulējumam valsts atbalsta pasākumiem ekonomikas atbalstam pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu. Viens pretendents varēs pretendēt uz atbalstu līdz 400 tūkst. eiro.

Valdība atbalstīja arī ZM priekšlikumu rast papildu finansējumu 30 milj. eiro apmērā investīciju projektiem ieguldījumiem lauku saimniecībās. Šāgada sākumā tika izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas kārta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” 103 milj. eiro apmērā. Neskatoties uz izsludinātā finansējuma nozīmīgo apjomu, projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā saņemts būtiski lielāks projektu iesniegumu skaits. Ņemot vērā lauksaimnieku lielo pieprasījumu pēc atbalsta, ZM lūdza nodrošināt iespēju uzņemties virssaistības no valsts budžeta līdzekļiem, kas ļaus apstiprināt lielāku projektu iesniegumu skaitu.

Šos atbalsta pasākumus paredz Ministru kabineta sēdē akceptētais ZM izstrādātais informatīvais ziņojums “Par esošo situāciju lauksaimniecībā un iespējamajiem risinājumiem ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā saistītās krīzes risināšanai”. Tuvākajās nedēļās ZM iesniegs valdībai izskatīšanai Ministru kabineta noteikumu projektus, kas detalizēti noteiks iepriekš minētā atbalsta saņemšanas nosacījumus Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Jāatzīmē, ka plānotais atbalsts pārstrādes uzņēmumiem vienlaikus tiks saskaņots arī ar Eiropas Komisiju.

Plānotiem atbalsta pasākumiem no valsts budžeta 15 milj. eiro apmērā būs fiskāli neitrāla ietekme uz 2022. gada budžetu, jo tos plānots segt no AS “Latvijas valsts meži” (LVM) 2021. gada pārskata gada peļņas. Savukārt papildu virssaistības 30 milj. eiro tiks segtas no LVM nākamo gadu peļņas.


Kristīne Kļaveniece
Zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: +371 26417267
E-pasts: kristine.klaveniece@zm.gov.lv