Memoranda parakstīšana

Lai attīstītu un stiprinātu starpvalstu sadarbību mežsaimniecības jomā, 2023. gada 28. septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un Zemkopības ministrija parakstīja saprašanās un sadarbības memorandu ar Ukrainas Valsts specializēto saimniecisko uzņēmumu "Ukrainas meži" (ДП “Ліси України”).

Memoranda mērķis ir dibināt ilgtspējīgu partnerību mežsaimniecības jomā, attīstot un stiprinot sadarbību mežsaimniecības jomā, pieņemot saprātīgus lēmumus ar mērķi stiprināt mežu apsaimniekošanu, apvienojot centienus rast ārējus un nevalstiskus finansējuma avotus pasākumiem un projektiem, kā arī atjaunojot karadarbības skartos Ukrainas mežus, tostarp risinot jautājumu par Ukrainas mežu atmīnēšanu.

Puses vienojās par sadarbību vairākās jomās, piemēram, efektīvā mežu apsaimniekošanā un mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, darbību automatizācijā un IT tehnoloģiju ieviešanā, kā arī videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanā un mežsaimnieciskās darbības plānošanā. Tāpat puses vienojās par sadarbību meža stādāmā materiāla audzēšanā ar slēgtu sakņu ietvarstādu sistēmu un citās jomās.

“Parakstītais memorands vēlreiz apliecina mūsu gatavību sniegt atbalstu, zināšanas un ieteikumus mūsu kolēģiem – Ukrainas valsts mežu apsaimniekotājiem. Oktobra beigās apritēs 24 gadi kopš akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dibināšanas. Šo gadu laikā Latvijas valsts mežu platības ir mērķtiecīgi apsaimniekotas, gādājot gan par mežu ilgtspēju un vērtības palielināšanu, gan dabas vērtību saglabāšanu un vairošanu. Šo gadu laikā esam guvuši vērtīgu pieredzi, daudz mācījušies un uzzinājuši no mūsu kaimiņvalstu mežsaimniekiem, arvien turpinām attīstīties un ikdienas darbos ieviest jaunāko tehnoloģiju atbalstu. Mūsu pieredze būs vērtīga Ukrainas kolēģiem, jo priekšā vēl atbildīgs darbs, kura rezultātus vērtēs nākamās paaudzes,” norāda LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Trīspusējo memorandu parakstīja Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš un Ukrainas Valsts specializētā saimnieciskā uzņēmuma "Ukrainas meži" ģenerāldirektors Jurijs Bolokhovets.

Memoranda ietvaros puses plāno organizēt speciālistu un darbinieku pieredzes apmaiņu, kopīgas sanāksmes un mācību braucienu, kā arī zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņu par pētniecību un attīstību mežsaimniecības jomā.

Attēlā (no kreisās) Ukrainas Valsts specializētā saimnieciskā uzņēmuma "Ukrainas meži" ģenerāldirektors Jurijs Bolokhovets, LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš un Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs