Lauksaimniecība

Latvijas zemes fonda pārskats par darījumiem ar nekustamo īpašumu

2016. gads

3. ceturksnis

Nr.

p. k.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Plānošanas reģions

Darījumu skaits

Lauksaimniecības zemes platība,
ha

 

 

1.

Iegūts īpašumā

Kurzemes

1

8,18

Latgales

1

9,75

Rīgas

2

26,73

Vidzemes

8

175,32

Zemgales

8

221,71

Kopā

20

441,69

 

 

2.

Pārdots

Kurzemes

 

 

Latgales

 

 

Rīgas

 

 

Vidzemes

 

 

Zemgales

 

 

Kopā

-

-

 

 

3.

Maiņas darījumi

Kurzemes

 

 

Latgales

 

 

Rīgas

 

 

Vidzemes

 

 

Zemgales

 

 

Kopā

-

-

 

 

4.

Iznomāts

Kurzemes

2

28,68

Latgales

2

21,65

Rīgas

1

7,10

Vidzemes

6

133,66

Zemgales

18

600,15

Kopā

29

791,24

Pavisam kopā

          49