Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Mozaīkveida lauksaimnieciskā ainava vasarā ar nelielām druvām, pļavām, ganībām, zemnieku sētu un lauku ceļu pāri Susējas upei

Pirmdien, 20. novembrī, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē Briselē, kurā dalībvalstis diskutēs par ilgtermiņa redzējumu attiecībā uz ES lauku apvidu turpmāko attīstību. Lauku apvidu konkurētspējas un noturības palielināšana, kā arī pārtikas nodrošinājums ir šobrīd ES Padomē prezidējošās Spānijas viena no prioritātēm.

Svarīgākie jautājumi Latvijas un ES lauku attīstības kontekstā ir ne tikai lauksaimniecības kā ekonomikas nozares noturība un  attīstība. Tai jāieiet cieši rokrokā ar lauku apdzīvotību un dažāda lieluma saimniecību līdzāspastāvēšanu. Lai noturētu lauksaimniecības konkurenci ar citām nozarēm, dalībvalstīm aktīvāk jāatbalsta lauku iedzīvotāji gan nodarbinātības, gan izglītības jomā, sevišķu uzmanību pievērošot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Tāpat ļoti svarīga ir dažādo politikas jomu saskaņotība, jo ES Kopējās lauksaimniecības poltika nav vienīgā, kas ietemē lauku apvidu attīstību. Liela nozīme lauku nākotnē ir visām jomām, kas vistiešākajā veidā ietekmē reģionos dzīvojošos un strādājošos ļaudis un tur esošo saimniecību un uzņēmumu sekmīgu darbību – transports, izglītība, pakalpojumi, veselības aprūpe u.c.

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv