Lauks

Ministru kabinets (MK) otrdien, 21. novembrī, apstiprinājis Zemkopības ministrijas (ZM) grozījumus kārtībā, kādā piešķir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai, lai noteiktu, ka lauku vēstures datu ievadi kārtējā gadā līdz 31. decembrim var veikt ne tikai Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (VAAD LIZ) pārvaldības sistēmā. Trīs agrovides pasākumos – “Vidi saudzējošā dārzkopība” (LA10.2.), “Zālāju biotopu apsaimniekošana” (LA10.5.) un “Bioloģiskā lauksaimniecība” (LA11.) – datus var iesniegt arī citās elektroniskajās sistēmās vai papīra formātā.

Tas nozīmē, ka 3% samazinājumu atbalstam piemēros tikai tajos gadījumos, ja datu ievades pienākums nebūs veikts pēc būtības un atbalsta pretendents kontrolējošajai iestādei kārtējā gadā nevarēs uzrādīt pieprasīto dokumentu ar tajā aizpildītu informāciju elektroniskā vai papīra formātā.

Tātad kārtējās sezonas lauku vēstures datus varēs ievadīt gan VAAD LIZ pārvaldības sistēmā, gan citās pakalpojumu sniedzēju veidotajās sistēmās, piemēram SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (Mans lauks), SIA “AgTech” (Next Farming), “eAgronom” OÜ, SIA “Linas Agro” (Geoface) un VAKS (no kurām dati tiks automātiski eksportēti uz VAAD LIZ pārvaldības sistēmu), gan uzrādīt papīra vai jeb kādā citā veidā, tostarp izdrukās no saimniecībā lietotās elektroniskās lauku vēstures uzskaites sistēmas, piemēram, no Excel vai Word.

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 “Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv