Informācija plašsaziņas līdzekļiem
gaļa

Valdība otrdien, 15. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus prasībās kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū, atļaujot mazjaudas kautuvēs iegūto gaļu turpmāk izplatīt Eiropas Savienības (ES) tirgū.

Līdz šim mazjaudas kautuvēs iegūto gaļu bija atļauts izplatīt tikai Latvijā. Pēc noteikumu stāšanās spēkā mazjaudas kautuvēs (saglabājot noteiktās atkāpes būvniecībai, struktūrai un iekārtām) iegūto produkciju, atbilstoši marķējot, drīkstēs izplatīt arī visā ES tirgū.

Ar grozījumiem noteikumos ir palielināts kaujamo dzīvnieku skaits, kā arī mainīts atļauto kaujamo mājputnu skaits, atsevišķi nošķirot skrējējputnus, piemēram, strausus, kā arī iekļaujot mājputnu dalījumu pēc svara bez konkrētas sugas norādīšanas. Latvijā patēriņam audzē un kauj dažādus mājputnus, kuru svars variē no aptuveni 150 gramiem (paipalas) līdz pat 20 un vairāk kilogramiem (tītari), tādēļ noteikumos ir norādīts kaujamo putnu kautsvars.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā mainīsies noteikumu nosaukums, un turpmāk tie sauksies “Prasības mazjaudas kautuvēm”.

Noteikumu grozījumi mazinās administratīvo slogu, un tie tika veikti pēc atbilstības izvērtēšanas pašreizējai ekonomiskajai situācijai, īpaši saistībā ar mazo, tostarp ģimenes, uzņēmumu nodarbinātību un nodarbināto iespējām finansiāli nodrošināt savas ģimenes, kā arī apgādāt Latvijas iedzīvotājus ar vietējo pārtiku.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 “Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv