Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Kūdras ieguve

Ministru kabinets (MK) otrdien, 27. februārī, apstiprinājis Zemkopības ministrijas (ZM) grozījumus mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumos, lai Latvijā nonākušajiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem kvalitāte būtu izvērtēta atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un precizētu informāciju par kūdras substrāta sastāvu, paziņotajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem.

Ar grozījumiem prasībās ir noteikts, ka detonācijnoturības tests amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus, nedrīkst būt vecāks par trim mēnešiem līdzšinējo 12 mēnešu vietā. Šāds trīs mēnešu detonācijnoturības testa termiņš izriet no ES mēslošanas līdzekļu regulā noteiktajām prasībām amonija nitrāta mēslošanas līdzekļu ražošanai, un jaunā prasība noteikumos par detonācijnoturības testa derīguma termiņu – trīs mēneši – stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka ir atļauts brīvi ievest mēslošanas līdzekli vai substrātu, ja tā paziņošanu (atzīšanu) ir veicis ražotājs. Vienlaikus ievedējam vai ražotājam pirms paziņotā mēslošanas līdzekļa un substrāta pirmreizējas izvietošanas Latvijas tirgū vajadzēs iesniegt Valsts augu aizsatrdzības dienestā (VAAD), papildus jau šobrīd noteiktajiem iesniedzamajiem dokumentiem, arī tirdzniecības vietu sarakstu, kur paredzēts tirgot šos mēslošanas līdzekļus vai substrātus.

Turpmāk, apliecinājumā par augu augšanas veicinātāja vai mikrobioloģiska preparāta efektivitāti būs jānorāda arī izmantotā augu augšanas veicinātāja vai mikrobioloģiskā preparāta daudzums. Tāpat būs jānorāda arī platība, uz kādu tika lietots attiecīgais preparāta daudzums un preparāta deva, kas izmantota efektivitātes izmēģinājuma laikā.

Noteikumi papildināti ar šādu nosacījumu: ja mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotāja reģistrācijas apliecība tiek anulēta, tad arī uz šīs reģistrācijas apliecības pamata iepakotājam izsniegtā reģistrācijas apliecība arī tiek anulēta.

Noteikumos ir veikts precizējums normai par kūdras substrāta saturu, norādot, ka kūdras substrāts var sastāvēt arī no kūdras un tajā iestrādātiem minerālmēsliem. Noteikumos izdarīti arī vairāki citi precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi””  stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv