Informācija plašsaziņas līdzekļiem
graudi

Ņemot vērā klimata un augsnes sastāva atšķirību starp reģioniem, kviešu un vasaras miežu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana (SĪN) konvencionālajā lauksaimniecībā turpmāk notiks četrās vietās, bioloģiskajā lauksaimniecībā – trijās vietās. Savukārt auzu šķirņu SĪN notiks trijās vietās un ziemas rapsim – četrās vietās konvencionālajā lauksaimniecībā. Patlaban labību šķirņu SĪN notiek divās vai trīs vietās atkarībā no sugas un audzēšanas sistēmas, arī rapšu novērtēšanu veic divās vai trīs vietās.

To paredz Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie grozījumi augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumos, kas tika apstiprināti valdības 16. augusta sēdē.

Papildus, tā kā tiek uzsākta lauku pupu un sējas zirņu ziemas formu audzēšana, grozījumi noteikumos precizē nosacījumus lopbarības augu šķirņu SĪN, izdalot atsevišķi viengadīgās un daudzgadīgās lopbarības augu sugas, kā arī nošķirot ziemāju un vasarāju formu šķirņu SĪN ilgumu. Lauku pupu un sējas zirņu ziemas formām ir paredzētas atsevišķas novērtēšanas grupas un veģetācijas perioda ilgums, kā arī iekļauti nosacījumi ziemcietības vērtēšanai. Vienlaikus ir precizētas novērtēšanas grupas arī citām sugām – vasaras un ziemas kviešiem, miežiem un daudzziedu airenei. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātes mācību un pētījumu saimniecība “Pēterlauki” ir pārkārtojusi savu saimniecisko darbību, un turpmāk SĪN, ko veica “Pēterlauku” Višķu izmēģinājumu vietā, tiks organizēti LLU aģentūrā “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža”. 

Noteikumi arī papildināti ar normu par mērījumu un svērumu iekārtu verificēšanu, jo, iekārtas lietojot, ar laiku var rasties nobīdes no sākotnējiem uzstādījumiem. Mērījumu un svērumu precīzitātei un ticamībai tās nepieciešams verificēt. 

Ar grozījumiem papildināti rapšu un kaņepju lauka izmēģinājumu rādītāji ar jaunu rādītāju – “1000 sēklu masa”, paredzot, ka tas būs informatīvs rādītājs, bet netiks vērtēts ballēs. Tāpat noteikumi papildināti ar aktuālajām labību hibrīdo šķirņu normām, precizējot latīniskos nosaukumus kviešiem un izsējas normas. 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 518 “Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv