Labības vārpas

Otrdien, 27. jūnijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu. Grozījumi pieņemti, lai ieviestu ES direktīvas prasības, paredzot  atšķirīgus labību šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas  nosacījumus bioloģiskām šķirnēm, kas ir piemērotas bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Lai novērtētu šķirnes piemērotību bioloģiskajā lauksaimniecībā, noteikumi ir papildināti ar jauniem rādītājiem labību (kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle) šķirņu piemērotības pārbaudei – nosakot produktīvo stiebru skaitu uz kvadrātmetru un nosakot augsnes nosegtspēju ar augu, abus rādītājus salīdzinot procentuāli ar standartšķirni. Noteikta arī jauna minēto rādītāju noteikšanas metodika.

Noteikumi papildināti ar prasību par labības slimību izturības noteikšanu rudziem, kviešiem, miežiem, auzām, tritikālei, paredzot iekārtot papildus divus atkārtojumus slimību izturības novērtēšanai. Labībai paredzēts noteikt lapu un vārpu slimības, procentuāli nosakot to attīstības pakāpi un izplatību. Dota arī jauna minēto rādītāju noteikšanas metodika un novērtējums deviņu ballu sistēmā.

Slimību izturības noteikšana ir svarīga lauksaimniekiem, lai audzēšanai izvēlētos pret slimībām konkrētos apstākļos izturīgas labības šķirnes, īpaši pašlaik, kad būs jāsamazina augu aizsardzības līdzekļu lietošana.

Grozījumi paredz, ka Valsts augu aizsardzības dienests par bioloģisko šķirņu  iesniegumu skaitu un  šo šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātiem, ik gadu līdz 2030.gadam, ziņo Eiropas Komisijai.

Noteikumos veikti arī tehniski precizējumi, aizstājot Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iepriekšējo nosaukumu - Latvijas Lauksaimniecības universitāte – ar jauno nosaukumu.

Noteikumi “Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.