Pīlēns

Trešdien, 24. maijā, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti tikās ar Latvijas putnkopības nozari, lai izvērtētu aktuālo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas (APPG) izplatību savvaļas putnu populācijās un riskiem, kas saistīti ar APPG iespējamo pārnesi uz mājputnu novietnēm. Tā kā APPG vīruss savvaļas putnu populācijās Latvijas teritorijā izplatās arvien plašāk un Pārtikas un veterinārais dienests ik dienu konstatē arvien vairāk APPG savvaļas ūdensputnu populācijā, kas palielina draudus saslimstības riskam arī mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, ZM ar putnkopības nozari vienojās par nepieciešamību turpināt ievērot biodrošības prasības, kas  samazina risku šīs infekcijas slimības nonākšanai mājputnu ganāmpulkos.

ZM grozījumus MK noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” par pastāvīgo biodrošības prasību noteikšanu mājputnu turēšanas vietām virzīs apstiprināšanai steidzamības kārtā nākamajā valdības sēdē.

ZM ir gandarīta, ka putnkopības nozare saprot APPG izplatības draudu nopietnību un atbalsta biodrošības prasību ievērošanu arī turpmāk. Izstrādātās biodrošības prasības ļaus samazināt augsti patogēnās putnu gripas vīrusa izplatības risku un palīdzēs aizsargāt mājputnu novietnes, apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Saskaņā ar šīm prasībām mājputnu īpašniekiem vai turētājiem būs jānodrošina, ka darbinieki un personas, kas nonāk kontaktā ar mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, izmanto darba vai maiņas apģērbu un apavus.

Mājputnus un nebrīvē turētus putnus būs atļauts izlaist mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs, kas paredzētas tikai šiem putniem, ja ūdenstilpe būs norobežota ar līdzekļiem, kas nepieļauj savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Tāpat mājputnus un nebrīvē turētus putnus būs atļauts izlaist ganībās vai pastaigu laukumos, ja šīs ganības un pastaigu laukumi būs atbilstoši norobežoti, kas nepieļauj savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Barošana un dzirdināšana būs jāveic vietās, kas ir norobežotas, nepieļaujot savvaļas ūdensputnu piekļuvi, kā arī nosegtas ar ūdensnecaurlaidīgu jumtu.

Pastāvīgās biodrošības prasības tiks noteiktas arī dzīvnieku patversmēm un savvaļas putnu rehabilitācijas centriem. Ievietojot slimus vai ievainotus savvaļas ūdensputnus dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā, ne mazāk kā 21 dienu no savvaļas ūdensputnu ievietošanas brīža putni būs jātur izolācijā no pārējiem patversmē vai rehabilitācijas centrā esošajiem putniem, kā arī būs jānodrošina šo putnu atsevišķa kopšana un barošana, izmantojot īpašu šiem putniem paredzētu inventāru un instrumentus.

Mājputnu un nebrīvē turētu putnu dalība pasākumos, kurus rīko saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, turpmāk būs aizliegta līdz brīdim, kamēr APPG saslimstības risks mazināsies. Tāpat būs aizliegts nebrīvē turētus putnus izlaist medību resursu atjaunošanai.

Ņemot vērā, ka APPG vīruss ir bīstams arī cilvēkam, cilvēku saslimšanas gadījumā lūdzam ziņot Slimību profilakses un kontroles centram.