Pārtika

Eiropas Komisijas iniciatīva - sabiedrības aptauja par jaunajām genomikas metodēm attiecas uz ES dalībvalstu iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām personām (piemēram, valsts iestādēm, lauksaimniekiem, pārtikas ķēdē iesaistītajiem uzņēmējiem, akadēmiskajām aprindām un pētniekiem, nevalstiskām organizācijām), aptverot plašu interešu loku tādās jomās kā lauksaimniecība, pārtika un barība, augi, vide, ilgtspēja un biotehnoloģija kopumā, kur tiek izmantota augu mērķtiecīga mutaģenēze un cisģenēze, it īpaši pārtikas un dzīvnieku barības jomā.

Vairāk informācijas un iespēja aizpildīt aptauju šeit