Informācija plašsaziņas līdzekļiem
suns

Valdība otrdien, 30. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtībā, samazinot iesniedzamo dokumentu daudzumu, ja lieltirgotava sāk veterināro zāļu paralēlo tirdzniecību*, tādējādi samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem.

Samazinātais iesniedzamo dokumentu daudzums, sākot paralēlo veterināro zāļu tirdzniecību, ir saistīts ar reģistru digitalizāciju, jo turpmāk PVD attiecīgo informāciju varēs pārbaudīt Eiropas Zāļu aģentūras digitālajos reģistros.

Vēl noteikumos termins “paralēlais imports” ir aizstāts ar terminu “paralēlā tirdzniecība”, kā arī veikti vairāki redakcionāli precizējumi.

Noteikumi izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regulas (ES) 2019/6 par veterinārajam zālēm prasības.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 327 “Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Paralēlā tirdzniecība nozīmē procedūru, kādā veterinārās zāles dalībvalstī ieved lieltirgotava, kas nav šo zāļu tirdzniecības atļaujas turētāja.


Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv