Dzīvnieki
Viena veselība

Antimikrobiālā rezistence (AMR) ir globāls sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības un vides aizsardzības apdraudējums. Nepieciešama daudznozaru sadarbība, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus antimikrobiālās rezistences ierobežošanā.

Veselības ministrija un Zemkopības ministrija aicina piedalīties starpnozaru “Vienas veselības” konferencē par antimikrobiālo rezistenci, kas organizēta ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja atbalstu.

Konferences mērķis ir dalīties informācijā par AMR situāciju valstī un Eiropā, kā arī veicināt dialogu starp praktiķiem, zinātniekiem un politikas veidotājiem un ieviesējiem.

Konference notiks hibrīdformātā.

2023. gada 7. decembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tikšanās vieta:            Rīgas Stradiņa universitāte (Dzirciema iela 16)

Darba valoda:              angļu/ latviešu

Tiks nodrošināts tulkojums angļu/ latviešu valodās.

Aicinām reģistrēties konferencei

https://www.spkc.gov.lv/lv/form/pieteikties-konferencei